Právníci

Advokáti :

JUDr. Pavel Kavinek
JUDr. Pavel Kavinek je společníkem advokátní kanceláře s dlouholetými a bohatými zkušenostmi zejména v oblasti práva trestního se specializací na trestné činy hospodářské a dále pak v oblasti práva obchodního a občanského.
JUDr. Pavel Kavinek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, před r. 1989 působil jako podnikový právník ve státním podniku České loděnice a následně dlouhodobě jako samostatný advokát. Od r. 2004 je společníkem KAVINEK & partneři, v.o.s.
Za dobu své praxe se JUDr. Pavel Kavinek podílel na obhajobě klientů v řadě významných trestních kauz a poskytoval právní pomoc mnoha význačným tuzemským i zahraničním klientům zejména v rámci velkých akvizičních projektů.

Mgr. Helena Janouchová
Mgr. Helena Janouchová je společníkem advokátní kanceláře se specializací na právo obchodních společností, právo občanské a rodinné. Ve své praxi se Mgr. Helena Janouchová věnuje zejména oblasti zakládání obchodních společností a družstev a jejich změn včetně přípravy valných hromad, nemovitostnímu právu a dále též právu rodinnému.
Mgr. Helena Janouchová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a před založením advokátní kanceláře KAVINEK & partneři, v.o.s. působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Kavinka.