Úvodní stránka

Kavinek & partneři, v.o.s. je advokátní kanceláří poskytující svým klientům komplexní právní poradenství ve vybraných oblastech práva se zvláštním zaměřením zejména na následující právní odvětví :

• Obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice
• Insolvenční řízení
• Trestní právo
• Občanské právo
• Správní právo
• Rodinné právo
• Pracovní právo
• Soudní spory, rozhodčí řízení

Tým advokátní kanceláře se skládá z advokátů a advokátních koncipientů, z nichž většina disponuje rozsáhlými zkušenostmi ze všech výše uvedených právních odvětví, zejména pak z oblasti práva obchodního, občanského a trestního. Členové týmu advokátní kanceláře mají rovněž bohatou praxi v zastupování klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních.

Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům podporu v oblasti účetní a daňové a v oblasti registrace ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů a vynálezů a to prostřednictvím externích spolupracovníků.

Advokátní kancelář KAVINEK & partneři, v.o.s. dlouhodobě spolupracuje s řadou obchodních společností jak s tuzemskou, tak i zahraniční majetkovou účastí, a to vždy s důrazem na kvalitu poskytovaného právního servisu a individuální přístup ke konkrétním potřebám klienta. Advokátní kancelář KAVINEK & partneři, v.o.s. se v rámci poskytování právních služeb podílí též na projektech zadávaných ze strany ústředních orgánů státní správy, a to včetně právního zastupování v soudních řízeních.

Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

Pojetí poskytování právních služeb :
V rámci poskytování právních služeb nabízí KAVINEK & partneři, v.o.s. svým klientům vysokou odbornou úroveň, kreativitu při řešení právních problémů s důrazem na nalezení pro klienta optimálního řešení, časovou flexibilitu korespondující požadavkům klienta, komunikativnost, individuální a osobní přístup.